Relatii clienti: (004) 0243.232.114 sau tipografia@printcreativ.ro
Welcome visitor you can log in or create an account

Etapele editarii cartii

  • Written by Event Paper Shop
  • Published in Editura
  • Hits: 3569
  • Print, Email

Pentru a clarifica oarecum lucrurile putem spune că editura realizează toate etapele cuprinse între manuscrisul brut şi cartea finită, gata a fi oferită cititorului pe rafturile unei librării.

 

1. Prezentarea manuscrisului la editură

Autorul/autorii/agentul editorial contactează editura şi propune o carte spre editare. Editura va stabili un termen în care trebuie să dea un răspuns solicitantului. În general termenul este de minimum 30 de zile.

2. Analiza manuscrisului

La editură, de regulă un redactor cu experienţă, citeşte manuscrisul şi evaluează oportunitatea publicării lui. El va lua în calcul calităţile textului, dacă e cazul, faima autorului, în ce măsură genul şi subiectul corespund profilului editurii, publicul căruia i se adresează cartea, interesul acestuia faţă de subiect/autor, şansele de promovare a cărţii, vandabilitatea ei.

Daca este acceptat se trece la etapa următoare:

3. Antecalculul

Se face o primă estimare tehnico-financiară, care va ţine cont de formatul finit al cărţii, de numărul de pagini, de calitatea hârtiei, de tirajul estimat, colecţia în care poate fi inclus, data aproximativă de apariţie.

4. Contractul cu autorul

Ofertantul este invitat la negocierea şi semnarea contractului.

De multe ori publicarea se face pe cheltuiala autorului. În acest caz este stabilit preţul pe care îl cere editura şi condiţiile de plata pentru editarea şi tipărirea volumului.

Dacă ofertantul este un intermediar (agent editorial) se întocmeşte un contract şi cu acesta, care-l reprezintă pe autor. Prin contract se stabilesc în conformitate cu dorinţele şi posibilităţile părţilor şi a legilor în vigoare (în primul rând legea dreptului de autor) drepturile şi obligaţiile părţilor.

Elementele principale ale contractului sunt: durata contractului, detaliile tehnice ale cărţii, tirajul publicat şi suma care revine autorului şi/sau reprezentantului acestuia din vânzarea cărţii publicate (care poate fi un procent din încasările lucrării). Aceleaşi informaţii trebuie să figureze în contractul editurii cu autorul (sau cu moştenitorii lui, dacă autorul nu e în viaţă).

5. Redactarea

Manuscrisul este printat şi preluat apoi de un redactor familiarizat cu domeniul literar de care aparţine volumul, care-l citeşte cu atenţie. Redactorul verifică ortografia, punctuaţia, corectitudinea sintaxei şi aduce textul la forma cerută de normele de editare stabilite în editură.

Redactorul verifică fluenţa frazelor şi claritatea ideilor, caută posibilele inadvertenţe şi, în general, propune autorului modificări care pot merge de la simple reformulări până la restructurări de capitole.

Toate aceste modificări sunt discutate cu autorul şi acesta, în general, le acceptă. Modificările sunt introduse în computer şi se obţine astfel textul brut final.

6. Machetarea

Redactorul, împreună cu un specialist în aranjarea în pagină, numit machetator, stabilesc cum va arăta cartea bună de pus pe raftul librăriilor: ce dimensiuni va avea, aspectul literelor textului, aspectul titlurilor capitolelor, distribuţia pe fiecare pagină a textului, etc.

7. Tehnoredactarea

Texul brut, împreună cu informaţiile referitoare la machetare sunt preluate de tehnoredactor, care materializează parametrii stabiliţi la machetare şi obţine pe calculator aspectul dorit al lucrării.

8. Corectura

Textul astfel obţinut este printat şi predat unui corector. Acesta are sarcina să identifice greşelile în general de ortografie scăpate în etapele anterioare. După ce marchează pe manuscris erorile, acesta este predat tehnoredactorului care le introduce în textul din calculator.

9. Bunul de tipar

Textul este printat din nou şi verificat acum atât de redactor cât şi de autor. Sunt identificate ultimele erori sau modificări iar printul astfel corectat este retransmis tehnoredactorului pentru a le introduce în computer. Textul astfel finalizat aşteaptă predarea la tipografie.

10. Coperta

Pentru realizarea coperţii se apelează la un grafician specializat în astfel de operaţiuni efectuate pe computer. Coperta va fi finalizată după avizarea ei de către redactor.

11. Tipărirea

Manuscrisul şi coperta sunt predate la tipografie. După tipărire, tirajul este recepţionat de reprezentantul editurii şi adus în depozitul acesteia sau, după caz, predate autorului/reprezentantului legal al acestuia.